دلـــــــــــــــــــــــــ تنها

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد ...


خــيانتـــ وا‍ژه تلخيسـت

                   حقيقتي زهــــر آگين....

فرود دشنه ، پي در پي بهـ دوسـ...ـتت دارمها...

هرگــــز تبرئه اي نيست

  آنكه را كه چنين بهـ كشتن قلب آهنگين عـــــشق برخاست...

         

                                و دلـــــــي را كه پـــــژمرد....
نوشته شده در 91/08/24| ساعت 12:35| توسط یک خسته دل| |

خيانتـــ يك اشتباه نيست...

    درست ترين اتفاق

           در يك رابطه اشتباه است....

نوشته شده در 91/08/24| ساعت 12:33| توسط یک خسته دل| |


بهـش گفتم میزاری با خودمـ تنـــها باشم؟

    گفت : آره. ولی فقط یکـــم


اما انگار فـرامــــــوش کرده بود

که من مال خودش هستم و

نمی تونم حتی یه لحظه با خودم تنها باشم...

نوشته شده در 91/04/19| ساعت 11:11| توسط یک خسته دل| |

هنگامی که چشمانتـــ را ندارم

               در تاریکی زندگی می کنم ...


و هنگامی که خنده هایتــ را ندارم

                                 در سکوت ...


مانند مومنی که کسی خدایـش را کشته باشد ...


من بی تــــــو دلیلی برای زندگی ندارم !


                    من به تو محتاجم ...


چون یک درخت به باران

چون انسان به فراموشی

چون تاریکی به روز ...


کاری نمی توانم بکنم

چون عشــــق تو به من غلبه کرده است


           و من همواره به تو محتاجم ...برای دانستن این که شب ها آسمان زیباست !


برای اینکه بهتر از آنچه هستم باشم !


برای اینکه بدانم زمان کوتاه است !


         و من همواره به تو محتاجم ...

نوشته شده در 91/04/19| ساعت 11:0| توسط یک خسته دل| |

 غرق شدم در عشق تو

 

وقتی وسعتـ بیکرانتــ رادیدم


برای رسیدن به آرامــشـ چنان عجله کردم کهـ


یادم نبود شـــنا بـلـــد نیستم

 

نوشته شده در 89/12/26| ساعت 20:24| توسط یک خسته دل| |

 

منو کشتی با حرفت

 

     و خدا می داند...

 

                             من نه دلداده ام به گیسوی بلند و

                   نه  آلوده به افکار پلید

 من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگی ام می فهمید

 

 

دستمو بگیر

 

 

نوشته شده در 89/12/18| ساعت 20:49| توسط یک خسته دل| |

 روزی خواهم مرد

روزی از روزهــا ،

            شبی از شبــ ها

خواهم افتاد و خواهم مُـرد

اما می خواهم هر چه بیشتر بروم

تا هرچه دورتـــر بیفتم

تا هرچه دیــرتــر بیفتم ،

     هر چه دیرتر و دورتر بمیرم

 

نمی خواهم حتی یگ گام یا یک لحظه

پیش از آنکه می توانسته ام بروم و بمانم ،

افتاده باشم و جـان داده باشم ...

 

 

نوشته شده در 89/11/08| ساعت 19:32| توسط یک خسته دل| |

میخام دیگهـ بــــس کنم امـــا انگار


   خود دلـــــ میگهـ بگو

      بیشتر از غــــــم من بگو

بگـــــو برای همگان تا بدانند

   دلـــــ تنهـــــاترین است

     و این تنهـــاترین بهترین است


   طویل ترین شب تنهایی به دلــــــ خسته ام تسلیت ...نوشته شده در 89/10/08| ساعت 19:50| توسط یک خسته دل| |

 

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

                   بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوستـــ داشتن را برایت تکرار می کند

                   و تو از او رسم محبتــــــــ بیاموزی.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

                  بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانتـــ جاری است.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

                 بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین  حالت شکــ...ـسته شده.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

                بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی  و از غم زندگی

                برایش اشکــ بریزی.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

               بلکه ناتمام ماندن قشنگ ترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با

            جـ...ـدایی به سرانجام رسانی.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

               بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت ترین شرایط هـــمــدمــــ تو باشد.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

              بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احســاســـ... زندگی است.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست

 

         بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشم ها است

 

 

 

 

نوشته شده در 89/04/09| ساعت 16:12| توسط یک خسته دل| |

 

کیستم من؟

 

کیم من ؟

  آرزو گم کرده ای تنهـــــــــا

                                    و سرگردان

   نه آرامـــی ، نه امیــــــدی

   نه همدردیــ ، نه همراهـی

  گهــــی افتـــــان و خـــــیزان

  چــون غــــــباری در بیابانـــی

  گهی خــــامـــــوش و حیران

  چون نـگاهی بر نظــر گــاهی

 

 

نوشته شده در 89/03/08| ساعت 21:46| توسط یک خسته دل| |

 

میترسم

 

 مـيترســــــــم...

       خيلي ميترسم

       از زندگي كردنــ ميترسم

       از زندگي نكردنــ ميترسم

       از تو ميترسم

       از خـــــودم ميترسم

       از ترس هام ميترسم

       از اينكه نترسم ميترسم

       از اينكه ميترسم، ميترسم

 

فقط ميترسم!

 

 میترسم از تنهایی

 

 

نوشته شده در 89/02/31| ساعت 0:0| توسط یک خسته دل| |

 

 

سکوت فریاد من است

 

پر مي كشم به سوي خيالو چه بي پروا در روياي كاذب خويش رها مي شومهيچ نيست جز سكـــــوت...سكوت ... سكوت ... و باز هم سكوت...واي كه چقدر اين سكوت مبهم را دوســت دارمو چه بي صبرانه فرياد غرق در اين سكوت رابه انتظار مي نشينمهيچ نمي گويم...دارم كه بگويماما نبايد گفت                                               شايد اين سكوت زيباتر استفرياد سكوتم را هيچ كس نشنيديا كسي نخواست كه بشنوددر خود شكستمنابود شدمباريدم...                                        و هيچ كس نفهميد كه چه شدم...

 

      سکوت

 

 


نوشته شده در 89/02/22| ساعت 22:28| توسط یک خسته دل| |

 

دلم آنقدر کوچک شده که گمش کرده ام٬

            دستم را روی سمت چپ سینه ام می گذارم و هیچ چیزی حس نمی کنم٬

انگار هیچ چیزی زیر پوستم نمی طـپد

            انگار قلبم از قفسه سینه من به جای دیگری کوچ کرده است٬

انگار قلب من از من پیشی گرفته

            و قبل از اینکه من کسی یا چیزی یا جایی را ترک کنم مرا ترک کرده است٬

 

دلــــــــــــــــت تنها   

 

 

نوشته شده در 89/02/13| ساعت 22:15| توسط یک خسته دل| |

 

رقت بارترین منظره ای که مرگ را نیز می گریاند،

           التماس یک گرگ است ! ناله عاجزانه یک شیر!


   نه...  گریستن یک مرد...!!  

 

     گریه مرد

 

 

 

 

نوشته شده در 89/02/07| ساعت 21:30| توسط یک خسته دل| |

 

  من دیگر ناله نمی کنم

                                         نه…

  من دیگر ناله نمی کنم ، قرنها نالیدن بس است                                                می خواهم فـــریاد بزنم!

  اما اگر نتوانستم ســـــــــکوت می کنم

  

                           خاموش بودن بهتر از نالیدن است …

 

 

نوشته شده در 89/02/04| ساعت 22:40| توسط یک خسته دل| |

 

 جهان را به میل چه کس کرده اند

 

                           اگر من بمیرم هرس کرده اند

 

 به این جــرم کوچک که دلـــــ داده ام

 

                           جهان را به چشمم قفس کرده اند

 

 دورویان بر آنند ، عاشق شوند

 

                           چه نامومنانه هوس کرده اند

 

 چگونه گذر کردی از کوی عشق

 

                           در این شب که غم را عسس کرده اند

 

 دلــــ خسـته گر اسیر غمی ، غم مخور

 

                           جهان را به میل یـــــــــــار  کرده اند

                                                                                         (برگه ای از دل نوشته های خودم)

 

 

نوشته شده در 89/02/01| ساعت 22:20| توسط یک خسته دل| |

 

 خنــــــــــــــــــده هایم

                       خنده ی بی عاری است

 

 گــــــــــــــــــــــــــریه هایم

                       گریه ی بیداری است 

 


 

در دلـم گرچه جز درد و غم نیست


               بازهم می شود زندگی کرد


بـازهـم جـای پـــــــرواز کم نیست

 

مـــی توان کــــــوه را نیز خــندانـد


گر چه دنیای ما غصـــــه دار است


             بازهم می شود زندگی کرد

 

 

 

نوشته شده در 89/01/29| ساعت 22:28| توسط یک خسته دل| |

 

در آسمــان ابـــری

 

               دلم گرفته ای دوست

 

                            هـــوای گــــــریـهـ  با مـن

 

 


 

 دلـــــــ  خراب من دگر خراب تر نمی شود

 

                                که خـــنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

 

 

 

 

نوشته شده در 89/01/27| ساعت 21:11| توسط یک خسته دل| |

 

در حضور واژه های بی نفســـــــ


             صدای تیک تیک ساعت را گوش کن


                       شــــــاید مرهم درد ثانیه ها را پیدا کنی ...

 

 


 

در امتداد نگاه تـــــــــــــو


         لحظه های انتظار شکسته می شود


                         و بغــــــــــــــــــــــــــــــــــض تنهایی من


                                                             مغلوب وجود تو می شود

 

 

 

نوشته شده در 89/01/25| ساعت 22:49| توسط یک خسته دل| |

 

این شبـــــــــــ ها


       چشم های من خستهـ  است

                                                                                         

گاهی اشک ، گاهی انتظار


      این سهم چشم های من است

 

 


 

     نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند


               مثل آسمانی که امشب می بارد....


                    و اینک بارانــــــــــــــــــــ


    بــر لبه ی پنجره ی احسـاسـم مـی نشــــــیند


                  و چشمانم را نوازش می دهد


  تا شاید از لحظه های دلـــــــــــــتنگی گذر کنم

 

نوشته شده در 89/01/24| ساعت 15:31| توسط یک خسته دل| |

 

 مترسک ناز می کند


         کلاغ ها فریاد می زنند


                 و من سکوت می کنم....


                      این مزرعه ی زندگی من است


                                    خشـــــــک و بـــــی نشـــــان

 


 

 

  صدای جیر جیرک ها به گوش می رسد


                        ســـکـوتــــــ را نوازش می دهند


                               و جای خالی آدم های شب نشین را


                                              با نگاهی معصومانه پر می کنند

 

نوشته شده در 89/01/24| ساعت 15:9| توسط یک خسته دل| |


قالب رایگان وبلاگ قالب بلاگفا